Prečo neinvestujem do podielových fondov.

Kto hľadá nájde a ja som vždy hľadal lepšie možnosti investovania ako bežne ponúkané produkty na trhu.

Čo sú vlastne podielové fondy?

Podielový fond je typickou formou kolektívneho, nepriameho investovania.

Podielový fond je forma majetku, ktorý je tvorený cennými papiermi, peniazmi a inými majetkovými hodnotami, ktoré spoločne vlastnia investori.

Najčastejšie bežní investori využívajú podielové fondy na pravidelné investovanie úspor trvalým  príkazom, alebo poštovou poukážkou. Vkladajú svoje peniaze ,,odborníkom“, teda správcovským spoločnostiam, ktoré za poplatok tieto peniaze investujú a najčastejšie sa snažia dosiahnuť lepšie zhodnotenie ako ich benchmark.

Benchmark – Ak podielový fond investuje do amerického trhu, tak benchmarkom mu budú všetky americké spoločností obchodované na burze. Čiže tento benchmark nám bude ukazovať aké zhodnotenie by sme dostali ak by sme jednoducho investovali do všetkých týchto spoločnosti bez snahy vyberať tituly, ktoré by si mohli viesť lepšie a priniesť vyššie zhodnotenie. Práve to robia podielové fondy, neinvestujú do celého trhu, ale vyberajú spoločnosti, respektíve niektoré vylučujú zo snahou dosiahnuť lepšie výsledky ako benchmark.

Ak si zvolíme za benchmark akciový index S&P 500 (500 najväčších spoločností obchodovaných na burze), tak pri aktívnom riadení je našim cieľom prekonať výkonnosť tohto indexu, napríklad vylúčením niektorých spoločnosti, alebo iného rozloženia kapitálu.

Podielové fondy nedokážu poraziť benchmark.

Zo štúdie profesora Wermersa a spol. (False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas) kde skúmali výkonnosť vyše 2000 podielových fondov a prišli k záveru, že len 0,6 % z týchto fondov, dokázalo skutočne poraziť trh.

Z toho mi vyplýva, že je veľmi malá pravdepodobnosť, že dokážem vybrať podielový fond, ktorý prekoná svoj benchmark.

A aj keby sa mi to podarilo, poďme sa pozrieť na poplatky podielových fondov v našich podmienkach:

Najčastejšie ponúkané akciové podielové fondy začínajú na poplatku 1,5 % ročne z celkového imania. V praxi to znamená to, že Váš fond musí mať výkonnosť 1,5 % p. a. aby bol vôbec na nule, inak ste v mínuse.

Najlacnejšie akciové fondy som našiel od 0,57 % správcovského poplatku ročne, avšak tieto fondy majú výstupný poplatok 5 % z celkového imania. Najvyšší správcovský poplatok sa pohyboval okolo 5 % ročne.

Zdroj: zoznam: http://openiazoch.zoznam.sk/podielove-fondy/rebricky

Z toho mi vyplýva, že ak vôbec sa mi podarí trafiť podielový fond, ktorý prekoná benchmark, tak ešte stále nemám vyhraté, pretože musím počítať so všetkými nákladmi (správcovský, depozitársky, vstupný, výstupný poplatok.)

Alternatíva,  ktorú využívam

 

Ak teda manažéri správcovských spoločnosti nedokážu dosahovať lepšie výsledky ako priemer, prečo by som ich mal platiť?

Vhodnou alternatívou pre bežných ľudí je pasívne investovanie bez snahy dosiahnuť nadpriemerné výsledky, pretože ako vyplýva zo štúdie, skôr si tým uškodíme.

Pri pasívnom investovaní nemusíte byť žiaden expert, stačí si nájsť čas 10 minút za mesiac a kúpiť podiel. To je všetko a práve som ušetril približne 1,5 % z môjho kapitálu ročne, ktorý môžem ďalej investovať.

Najlepším nástrojom, ktorý nám poslúži sú ETF (Exchange-traded funds)– obchodované fondy na burze.

Čo sú ETF? – sú to obchodované fondy na burze, tak isto ako akcie. Ak napríklad by sme si vybrali ETF S&P 500, tak toto ETF bude mať nakúpené akcie z S&P 500 presne v takom istom pomere ako index S&P 500, to znamená, že bude kopírovať vývoj tohto indexu a tak dosiahneme skoro identické výsledky ako tento trh.

 

Keď toto poviem ľuďom a väčšinou poviem slovo burza, vidím ako zmenia výraz tváre a vyletí z nich ,,burza, to je rizikové, prídeš o peniaze“.  Táto odpoveď pramení z predsudkov a nevedomosti.

Myslíte, že keď investujete do podielových fondov, tak ste mimo burzy? Akciové podielové fondy investujú do takých istých spoločností obchodovaných na burze, len to robia za Vás a nechajú si za to riadne zaplatiť.

To, že podielové fondy nie sú obchodované na burze neznamená, že neinvestujú do  burzovne obchodovaných spoločností.

Pre vysvetlenie – akciový podielový fond nie je obchodovaný na burze, ale manažéri tohto fondu investujú do spoločností obchodovaných na burze.

Vývoj investície so zarátaním všetkých nákladov:

Ak by sme sa rozhodli, že budeme investovať pasívne pomocou ETF, tak musíme zarátať poplatky spojené s obchodovaním. Prvá úloha je výber brokera.

Porovnanie brokerov dostupných pre bežného Slováka:

V ďalších výpočtoch budeme používať poplatkovú štruktúru FIO banky.

Teraz porovnáme investíciu do Vanguard Total Stock Market ETF, ktorý kopíruje vývoj amerického trhu s vybraným podielovým fondom, ktorý investuje do toho istého trhu a snaží sa ho prekonať, čo sa mu v minulosti samozrejme nepodarilo, no v prvom výpočte budeme počítať s tým, že dosiahne aspoň rovnaké výsledky.

vybraný akciový podielový fond  vs. Vanguard Total Stock Market ETF

Podielový fond nebudeme menovať, ale vybrali sme jeden z najvýhodnejších podielových fondov v SR. Poplatky podielových fondov a ich výhodnosť si môžete pozrieť tu: http://openiazoch.zoznam.sk/podielove-fondy/rebricky

 

Aj keď sme si ukázali, že podielové fondy často dosahujú horšie výsledky ako ich benchmark pre zjednodušenie a zvýraznenie záťaže poplatkov budeme počítať s rovnakou výkonnosťou a to 7,53 % p. a., čo je priemerná ročná výkonnosť Total stock market za posledných 10 rokov.

Hodnota majetku pri výbere v jednotlivých rokoch, pri investovanej sume 216 $ mesačne:

Ako môžeme vidieť pri tomto hypotetickom príklade, po 40 rokoch investovania by sme dosiahli zhodnotenie vyššie o 168 598 $ v ETF.

No vzhľadom na charakter poplatkov môžeme vidieť, že naša investícia do ETF by bola výhodnejšia až pri výbere po 8. roku investície.

Nezabúdajme na pravdepodobnosť, že podielový fond prekoná, alebo dosiahne rovnaké výsledky je veľmi nízka, pozrime sa na to ako by vyzeral rozdiel ak by podielový fond zaostával len 2% výkonnosťou za benchmarkom:

Rozdiel medzi investíciami po 40 rokoch v prípade ak by podielový fond zaostával len 2% za výkonnosťou benchmarku je 331 413 $

Záver:

Ak ste došli sem tak Vám gratulujem, už viete väčšinu vecí na samostatné pasívne investovanie.

Ak sa pozrieme na charakter poplatkov v týchto 2 alternatívach, tak si môžete všimnúť, že:

  • Výhodnosť ETF rastie s veľkosťou investovaného kapitálu.
  • Výhodnosť ETF rastie s dĺžkou investície.
  • Výhodnosť ETF rastie s výškou zhodnotenia kapitálu.

Investovanie do ETF pomocou vlastného účtu nie je pre každého vhodné, pretože výhody ako:

  • Okamžite disponibilné peniaze a to, že nie ste povinný investovať pravidelne (väčšinou pri podielových fondoch máte nastavenú trvalú platbu) sa môžu pri nedodržaní stratégie ľahko obrátiť na nevýhody. Preto je potrebné aspoň základne vzdelanie v tejto oblasti a disciplína.

Na záver ešte nárast pasívneho investovania za minulé obdobie a odhad do budúcna, zdroj Moody´s.

Nárast pasívneho investovania vyplýva z lepšej informovanosti klientov a rozvoja technológii.

Zdroj: Moody´s

Onedlho bude na našom webe zhodnocuj.sk  kalkulátor pomocou ktorého si môžete aj Vy vypočítať, ktorá alternatíva je pre Vás výhodnejšia s Vašou pravidelne investovanou sumou a očakávaniami.

Sledujte ďalšie analýzy cez našu funpage.

Tento článok nie je investičným doporučením.

Zdieľať na FacebookuShare on Facebook0

5 spôsobov ako dosiahnuť finančnú slobodu, bez omáčok priamo k veci + newsletter

Pozor! Neposielame nikdy spam a v každom emaili sa môžete odhlásiť z odberu.

Napíšte nám

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *